Aantal advocaten licht gegroeid

Op 24 januari jl. berichtte de Orde van Advocaten dat het totaal aantal advocaten in 2019 licht gegroeid is. Op 1 januari 2019 stonden 17.784 advocaten op het tableau!

Wil je meer informatie:
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/aantal-advocaten-groeit-licht